Bakteriell vaginos (BV) är en vanlig vaginal infektion som drabbar kvinnor i fertil ålder. Den orsakas av en obalans i de bakterier som naturligt finns i vaginan. BV är inte en sexuellt överförbar sjukdom, men den kan bli mer frekvent hos kvinnor som har sex med flera partners.

Symtom på bakteriell vaginos:

  • Tunn, gråvit flytning med en fiskliknande lukt
  • Klåda och irritation i vaginan och vulvan
  • Smärta eller obehag vid samlag
  • Sveda vid urinering

Diagnos och behandling av bakteriell vaginos:

BV diagnostiseras av en läkare eller barnmorska genom att undersöka vaginan och ta ett prov av flytningen. Behandlingen av BV består vanligtvis av antibiotika i tablettform eller gel som appliceras i vaginan.

Förebyggande av bakteriell vaginos:

Det finns ingen säker metod för att förebygga BV, men det finns saker du kan göra för att minska risken att drabbas:

  • Använd kondom vid samlag
  • Tvätta inte vaginan med tvål
  • Använd inte parfymerade produkter i underlivet
  • Bär luftiga underkläder av bomull

För mer information om bakteriell vaginos, besök: