Att starta upp en ny maskin eller ett nytt system kan kännas spännande, men det är viktigt att inte förhasta sig. En grundlig kontroll före idrifttagning (även kallad pre-startkontroll) kan spara tid och pengar i det långa loppet genom att förhindra problem och säkerställa en smidig start.

Vad innebär kontroll före idrifttagning?

En pre-startkontroll är en systematisk process för att inspektera och testa en maskin eller ett system innan det tas i bruk. Den syftar till att identifiera och åtgärda eventuella problem som kan leda till driftstopp, säkerhetsrisker eller produktionsbortfall.

Varför är kontroll före idrifttagning viktig?

Det finns många anledningar till att en pre-startkontroll är en viktig del av igångsättningsprocessen:

 • Säkerhet: En korrekt utförd pre-startkontroll kan identifiera potentiella säkerhetsrisker och förhindra olyckor.
 • Tillförlitlighet: Genom att åtgärda eventuella problem innan de uppstår kan man säkerställa en mer tillförlitlig drift.
 • Produktivitet: Driftstopp och produktionsbortfall kan bli kostsamma. En pre-startkontroll kan bidra till att minimera dessa problem.
 • Garanti: Vissa garantier kan vara ogiltiga om en pre-startkontroll inte har utförts.

Hur utför man en kontroll före idrifttagning?

Den exakta processen för en pre-startkontroll kan variera beroende på maskinens eller systemets komplexitet. Generellt sett bör den dock inkludera följande steg:

 • Granskning av dokumentation: Läs igenom bruksanvisningen och annan relevant dokumentation för att få en god förståelse för maskinen eller systemet.
 • Visuell inspektion: Inspektera maskinen eller systemet visuellt för att leta efter tecken på skador eller slitage.
 • Funktionstest: Utför funktions- och säkerhetstester för att säkerställa att maskinen eller systemet fungerar korrekt.
 • Dokumentation: Dokumentera alla resultat av pre-startkontrollen, inklusive eventuella problem som har identifierats och åtgärdats.

Tips för en effektiv kontroll före idrifttagning:

 • Planera i förväg: Bestäm vem som ska vara ansvarig för pre-startkontrollen och skapa en checklista för att säkerställa att alla steg inkluderas.
 • Använd rätt verktyg och utrustning: Se till att du har alla verktyg och utrustning som du behöver för att utföra kontrollen på ett korrekt sätt.
 • Var noggrann: Ta dig tid att noggrant inspektera och testa maskinen eller systemet.
 • Dokumentera allt: Dokumentera alla resultat av pre-startkontrollen, inklusive eventuella problem som har identifierats och åtgärdats.